เฟอร์รารี

เฟอร์รารีก่อตั้ง ในปี ๑๙๔๗ ที่เมืองมาราเนโลที่ประเทศอิตาลี. ผู้ก่อตงั้ คือเอนโซและดีโนเฟอร์รารีแล้วก็เดี๋ยวนเี้จ้าของคือจอห์นเอลคทนน์และปีเอโรเฟอร์รารี.

เอนโซเฟอร์รารี ผู้ก่อตั้งของบริษัทเฟอร์รารี

บริษัทเฟอร์รารี่ผลิตรถหรูรถแข่งและรถสปอร์ต.
รถหรูจ าหนายมากที่สดุ คือ “F430” และรถหรูขายในราคาแพงมากที่สดุ คือ “F 335 S” ในราคาสามหมื่นห้า พนั ล้านดอลล่าร์. ทีมเฟอร์รารีแข่งขันในสตูรหนึ่งแล้วก็ทีมเฟอร์รารีชนะมากที่สุดมี๑๖แชมป์ โลก.

F 430
F 335 S
ทีมเฟอร์รารีในสตูรหนึ่ง

ยี่ห้อเฟอร์รารีติดอนั ดบั แรกในโลก. บริษัทเฟอร์รารีมีพนกั งาน ๓๒๐๐ คน. โลโก้ของเฟอร์รารีคือม้าอาละวาดสีด าและมีพนื้ หลงั สีเหลือง. โลโก้นเี้ป็นโลโก้ของฟราซิสบารากา. คนนคี้ ือเอซการบินในสงครามโลกหนึ่ง. บารากาท าลายศตั รูมากที่สดุ ที่อิตาลี แล้วก็ตายในปี ๑๙๑๗.
เอนโซขอให้สามารถใช้โลโกนเี้พราะเสน่ห์โชคดี. สีของเฟอร์รารีเป็นสีเหลืองเพราะเป็นสีของเมืองโมเดน่าและสีของทีมเฟอร์รารีในสตู รหนึ่งเป็นสีแดง.

โลโก้ของทีมเฟอร์รารี
ฟราซิสบารากา (Francesco Baracca).

เดนิสซานิราโต.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...